studium animaorow

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY - Kształcą animatorów kultury

Studium Animacji Kultury to cykl wykładów oraz warsztatów z zakresu animacji kultury, fotografii analogowej i cyfrowej, rzeźby, prac z filcem, malarstwa oraz tańca. To niezwykły projekt skierowany nie tylko do nauczycieli i animatorów kultury, ale także do wszystkich kreatywnych osób lubiących pracę z ludźmi. Oferta skierowana była do osób chcących kultywować naszą kulturę oraz promować i organizować różne ciekawe inicjatywy.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów w bardzo przystępny sposób. Miła i swobodna atmosfera pozwala na nieskrępowane uczestnictwo, pogłębienie wiedzy i poznawanie nowych interesujących osób.
- Praca w niewielkich grupach jest dużym plusem – podkreśla Dana Torebko. Jeśli chodzi o minusy, ja osobiście czuję niedosyt co do ilości godzin z malarstwa oraz wiedzy o regionie. Liczę, że kolejne warsztaty poszerzą moją wiedzę o ciekawych osobach, przedsięwzięciach, aktywnościach, które miały miejsce w Mierzynie i okolicy w okresie  przedwojennym.
- Przede wszystkim od Studium Animacji Kultury oczekuję wzrostu wiedzy z różnych technik i metod animacji kultury – mówi Luiza Supernak, która na co dzień pracuje w klubie w Stolcu w gminie Dobra. Chciałabym lepiej poznać język projektowy oraz poszerzyć wiedzę na temat pozyskiwania funduszy na działania związane z kulturą.
Założeniem projektu jest pobudzanie zmysłu artystycznego u uczestników oraz rozwinięcie umiejętności inspirowania do działań artystycznych i aktywizowania innych. Prowadzący warsztaty przedstawiają różne metody spędzania wolnego czasu i wykorzystują potencjał uczestników do działania, uświadamiając znaczenie kultury w samorealizacji i otwarcia na innych ludzi.  Udział w Studium Animacji Kultury jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne, materiały do realizacji warsztatów oraz ciepły posiłek i poczęstunek podczas przerw kawowych.
-  Zapisałam się na warsztaty z myślą o swoim rozwoju osobistym – mówi Bożena Kopera. Forma w jakiej są prowadzone warsztaty w zupełności mi odpowiada. Przyjazna atmosfera ciekawe wykłady, warsztaty  Na pewno udział w tych warsztatach spowoduje że będę miała przede wszystkim więcej pewności siebie, a to na pewno ułatwia życie.
- Warsztaty, które prowadzę nazywają się "taniec tradycyjny w formach niescenicznych" – mówi Kaciaryna Bryciak. W czasie zajęć uczestnicy będą mieli/miały okazję poznać podstawowe rodzaje tańca, rozpowszechnionego w kulturze tradycyjnej wiejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, że szczególnym akcentem na tańce polskie. Taniec korowodowy i figurowy był czynnikiem integrującym dla każdej społeczności wiejskiej. Ruch o prostych, powtarzalnych krokach wykorzystywany był zarówno w sytuacjach obrzędowych, jak i w sytuacjach zabawowych. Obecnie jest dobrym narzędziem integrującym dla pracy animacyjnej w różnorodnych grupach: dziecięcych, senioralnych czy międzypokoleniowych. Oprócz tańca korowodowego nauczymy się podstawowych kroków najbardziej rozpowszechnionych parowych tańców: polki, oberka i mazurka. Choć w każdym regionie tańce te były tańczone w nieco inny sposób (ruch szargający czy skoczny, postawa ciała, figury ozdobne, etc.), to w sytuacji Zachodniego Pomorza zostały zuniwersalizowane, co pomoże przyszłym tancerzom i tym, kogo będą nauczać dalej, odnaleźć się w sytuacji potańcówki, odbywającej się w każdym regionie Polski czy krajów granicznych.

Projekt obejmuje 120 godzin wykładów i warsztatów, odbywających się w systemie weekendowym w godz. 9:00 – 16:00, i trwa od 18 maja do 10 listopada 2019. Łącznie planowanych jest 10 zjazdów.
- Inicjatywa ZUL na pewno może pomóc mi w mojej pracy zawodowej z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi poprzez przekazanie zdobytych doświadczeń na warsztatach – mówi Wioletta Zalepa.
- Sądzę, że w mojej pracy animatora kultury inicjatywy tego typu są bardzo pomocne – dodaje Luiza Supernak. Szkolenia i warsztaty są interesujące i wiedza nabyta podczas zajęć będzie bardzo przydatna przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.

*    *    *

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest placówką nieformalnej edukacji osób dorosłych z bazą internatową. Jest to idealne miejsce do spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów czy obcowania ze sztuką. Swoją działalność ZUL poświęca szczególnie dorosłym mieszkankom obszarów wiejskich i małomiasteczkowych. W związku z tym, że siedziba ZUL mieści się jedynie kilkanaście kilometrów od granicy z Niemcami to organizatorzy placówki postanowili poświęcić swoją działalność na naukę języka niemieckiego oraz polskiego mieszkańców obszarów przygranicznych (zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej). Ważne jest dla Nas utworzenie miejsca spotkań międzykulturowych, w którym ludzie żyjący na pograniczu będą mieli okazje poznać swoich najbliższych sąsiadów. Chlelibyśmy aby ZUL stał się miejscem pielęgnowania tradycji regionalnych, lokalnych i narodowych. Aby mogło się tak stać staramy się nawiązać kontakty z lokalnymi artystami, osobami zaznajomionymi z regionem, jego historią i tradycjami, aby następnie zaprosić ich do współpracy z Naszą placówka, Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest Naszym nadrzędnym celem.


*    *    *

W razie dodatkowych pytań jestem do Państwa Dyspozycji.

Grzegorz Świstak

tel. 609 989 421 

Pin It

Bądź na bieżąco