herb gminy kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup z dostawą sprzętu komputerowego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą sprzętu komputerowego i interaktywnego w ramach Projektu 'Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy. INT 128'. do   Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem ww. sprzętu i utylizacją opakowań do Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

Ofertę należy złożyć do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 14.00  za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zakup
z dostawą sprzętu komputerowego i interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Przecławiu” zaadresowaną na adres Urzędu Gminy.

Szczegóły w załącznikach.

logotypy interreg gmina kołbaskowo

Projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki
i Polski jako język obcy./Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache” Numer Akt: INT128. dofinasowany jest  przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pin It

Bądź na bieżąco