screen FB

"Odkryto ślady najstarszej zabudowy średniowiecznego Będargowa" - artykuł o takim tytule opublikował portal naukawpolsce.pap.pl oraz focus.pl

Relikty zagadkowej konstrukcji z okresu średniowiecza i naczynia importowane ze Skandynawii odkryli archeolodzy w Będargowie (woj. zachodniopomorskie). - To pierwsze tego typu odkrycia na terenie zachodniopomorskiej wsi – powiedział Marcin Dziewanowski, archeolog z Przecławia, kierownik prac badawczych.

- Najstarszy poziom średniowieczny datujemy na XIII wiek na podstawie znalezionych zabytków - wyjaśnia archeolog

Uwagę archeologów przykuła importowana ze Skandynawii ceramika naczyniowa pokryta kolorową glazurą oraz wczesna kamionka z XIII w., których nie spodziewano się odkryć w zagrodzie wiejskiej.

Szczególnie bogate świadectwa archeologiczne są związane z okresem funkcjonowania wsi w XVII i XVIII wieku.

Początki miejscowości sięgają początków okresu średniowiecza. Kościół w Będargowie należy do najstarszych na terenie gminy Kołbaskowo. Wzniesiono go na początku XIII wieku. Ołtarz konsekrowano już w 1220 r. - ponad 20 lat przed nadaniem praw miejskich miastu Szczecin.

Cały materiał tutaj http://bit.ly/2X6TFIR

 

Komentarz Marcina Dziewanowskiego (Facebook): Od 2013 r. planowane jest dokończenie badań tej zagrody reprezentującej najstarsze ślady zabudowy zamieszkiwanej początkowo przez społeczności wykorzystujące ceramikę słowiańską, a w ciągu co najwyżej 40 lat zastąpionej ceramiką z ośrodków niemieckich, duńskich i ich lokalne nasladownictwa (zmiana technologii). W ostatnich latach pojawiło się trochę nowych znalezisk dla poznania początków tzw. kolonizacji wiejskiej na prawie niemieckim w XIII w i zmiany trybu życia. Kilkadziesiaą małych osad słowiańskich zastąpiono kilkoma wsiami z centralnym placem, na którym wyznaczano teren pod budowę kamiennego kościoła. Proces transformacji trwał około 100 lat.

komentarz screen facebook

Pin It

Bądź na bieżąco