informacja

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Kołbaskowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie I informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo pokój nr 3a  do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 9,  
- Nr 2, w liczbie 9,  
- Nr 3, w liczbie 7,  
- Nr 4, w liczbie 9,  
- Nr 5, w liczbie 7,  
- Nr 6, w liczbie 6,  
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo pokój nr 8.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Szczecinie I

Jacek Szreder