Relacja ze spotkania inaugurującego

Wypracowanie i realizacja wspólnych strategii rozwoju nie jest dla niemieckich i polskich gmin leżących po oby stronach Odry niczym nowym. Scalanie regionów przygranicznych, powstanie wspólnego rynku pracy oraz wymiana naukowa i kulturalna dokonują się w ramach transgranicznej współpracy. Przedsięwzięcia te mogą udać się lepiej, gdy zna się i rozumie kraj sąsiada, jego język i kulturę.

Te zamierzenia legły u podstaw podpisanego w marcu projektu "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.", który do roku 2022 realizować będą cztery polskie gminy Dębno, Gryfino, Kołbaskowo, Nowogródek Pomorski oraz Urząd Oder-Welse jako partner wiodący. Celem projektu jest rozbudowa i intensyfikacja istniejących od 10 lat więzi pomiędzy przedszkolami, szkołami i gminami partnerskimi. Dla dzieci z 8 przedszkoli i uczniów z 16 szkół, tj. dla ok. 1400 uczestników projektu, zostaną stworzone warunki, które pozwolą im lepiej poznać język sąsiada, jego kulturę, bogactwo tradycji i życie codzienne. Dla efektywniejszej nauki języka obcego opracowany zostanie dopasowany do wieku zbiór materiałów zawierający odniesienia regionalne. W celu zacieśnienia wzajemnych kontaktów oraz wymiany doświadczeń w obszarze edukacji językowej każdy z partnerów zorganizuje spotkanie tematyczne, w trakcie którego nabyte umiejętności językowe zostaną zweryfikowane w formie wspólnych zabaw i ćwiczeń.

Spotkanie inaugurujące długo oczekiwany projekt odbyło się 4.04.2019 w Pinnow ( Urząd Oder-Welse). Przedstawiono na nim ogólne warunki oraz cele wspólnego przedsięwzięcia. Na temat projektu wypowiedzieli się również partnerzy z gminy Kołbaskowo i Gryfino:
 
"Gmina Kołbaskowo z racji swojego położenia już od lat promuję politykę integracji  transgranicznej,  warunkiem należycie rozwijającej się współpracy jest możliwie wszechstronny i odpowiednio wysoki poziom wzajemnej wiedzy o sobie partnerów. Kluczowe jest zatem nie tylko przełamanie bariery językowej ale również poznanie zwyczajów i tradycji sąsiadów. Projekt "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy", jest odpowiedzią na te potrzeby. Gmina Kołbaskowo  w ramach projektu zaplanowała zwiększenie godzin zajęć języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Przecławiu dla dwóch klas. Chcielibyśmy również, aby materiały stworzone w ramach projektu zawierające odniesienia regionalne wykorzystywane były na zajęciach językowych we wszystkich szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gminy. (Anna Wierzbicka-Kurpiel, Gmina Kołbaskowo)
 
"Dzięki projektowi "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" zostaną stworzone dodatkowe możliwości nauki języka obcego jak i poznanie kultury sąsiada. Udział w projekcie wezmą dzieci i  uczniowie z przedszkoli i szkól prowadzonych przez Gminę Gryfino. Będą to zajęcia dodatkowe. Celem tego projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi partnerami oraz placówkami przedszkolnymi i szkolnymi. Po raz kolejny Urząd Oder - Welse jest partnerem wiodącym we wspólnie realizowanym projekcie. Doświadczenie oraz współpraca, jaką oferują pracownicy urzędu są kluczowymi elementami, które zapewnią powodzenie realizacji projektu." (Magdalena Januszewska, Gmina Gryfino)
 
O każdym spotkaniu będziemy Państwa na bieżąco informować.

Projekt "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego (EFRR).autorem artykułu jest dr Barbare Wróblewska, koordynator projektu w Urzędzie Oder-Welse

zdjęcia z wydarzenia
 

Pin It

Bądź na bieżąco