fot. https://znp.edu.pl/

 

Szkoły Podstawowe w Będargowie, w Przecławiu, Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie oraz Publiczne Gimnazjum w Przecławiu przystępują do strajku. Większość placówek nie jest w stanie zapewnić zajęć dzieciom. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i przypominamy o tym, iż w czasie trwania strajku mogą Państwo zostawić dzieci w świetlicach wiejskich. 

Co zrobić z dzieckiem w czasie strajku? Opieka w świetlicach - informacje [strajk w oświacie 2019]

 

Aktualizacja 09.04.2019 Informacja od Dyrektora Publicznego Gimnazjum

Szanowni Państwo,

Informuję, że organ prowadzący wraz z dyrektorami szkół dołożyli wszelkich starań, aby egzamin gimnazjalny odbył się zgodnie z planem.

Z poważaniem
Agnieszka Milczarska
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przecławiu

 

--

07.04.2019

--- Szkoła w Będargowie

W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym komunikatem Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz informacją przekazaną przez komitet strajkowy działający w Szkole Podstawowej w Będargowie o przystąpieniu od dnia 8 kwietnia 2019r. do strajku, informuję, że placówka zarówno szkoła jak i punkt przedszkolny nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom i uczniom przebywającym na terenie placówki. Od dnia 8 kwietnia 2019r. na terenie placówki nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Mariusz Wojewoda, dyrektor Szkoły Podstawowej w Będargowie

 

--- ZPO Kołbaskowo

W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym komunikatem Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz informacją przekazaną przez komitet strajkowy działający w ZPO w Kołbaskowie o przystąpieniu od dnia 8 kwietnia 2019r. do strajku, informuję, że placówka zarówno szkoła jak i przedszkole nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom i uczniom przebywającym na terenie placówki. Od dnia 8 kwietnia 2019r. na terenie placówki nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

Organ prowadzący wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli podjął działania w celu zapewnienia opieki  dzieciom i uczniom podczas trwania strajku. Od dnia 8 kwietnia 2019r. w godz. od 8 00 do 15 00 będą działały  świetlice gminne, które zapewnią opiekę dzieciom.

Olga Strugała, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

 

--- Szkoła w Przecławiu

W związku z otrzymanym komunikatem Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz informacją przekazaną przez komitet strajkowy działający w Szkole Podstawowej w Przecławiu  informuję, że od dnia  8 kwietnia 2019 r.  rozpocznie się akcja strajkowa. Zarówno szkoła jak i punkt przedszkolny nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa uczniom i dzieciom.
Organ prowadzący wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli podjął działania w celu zapewnienia opieki  dzieciom i uczniom. Od dnia 8 kwietnia 2019 r. w godz. od 8 00 do 15 00 będą działały  świetlice gminne, które zapewnią opiekę dzieciom.
Jednocześnie proszę o dalsze sprawdzanie stron internetowych szkoły, dziennika elektronicznego i gminy.

 Beata Bitel, dyrektor szkoły

 

------ Gimnazjum w Przecławiu

5.04.2019

W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym komunikatem Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz informacją przekazaną przez komitet strajkowy działający w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu  o przystąpieniu od dnia 8 kwietnia 2019r. do strajku, informuję, że placówka zorganizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. O wszystkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco poprzez komunikatory.
Z poważaniem
Agnieszka Milczarska
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przecławiu