herb gminy kołbaskowo

Publikujemy informacje związane z Budżetem Obywatelskim Gminy Kołbaskowo. W załączeniu - zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo  w sprawie określenia kwoty planowanych środków przeznaczonch na Budżet Obywatelski Gminy Kołbaskowo 2019 r. oraz powołania komisji do procesu obliczania głosów i ustalenia listy projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na 2019 r.; a także Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących propozycji Obywateli do budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019.