herb gminy kołbaskowo

Aktualizacja 18.06.2018 - dodany załącznik "informacja uzupełniająca"

--

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.  

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
Tel. 091 311 95 10 wew. 41
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania) dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej
w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Szkoły Podstawowej w Będargowie oraz dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Przecławiu. Zajęcia będą odbywały się w ww. szkołach lub świetlicach gminnych w terminie od 10.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć w trakcie ferii zimowych oraz wakacji.
Z wyłonionymi wykonawcami zostaną podpisane umowy zlecenie na prowadzenie zajęć.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w pracy z dziećmi. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych zastrzega się prowadzenie zajęć przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania oraz zaprasza Wykonawcę do negocjacji.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane są pod uwagę następujące kryteria oceny:
1. Cena brutto za wykonanie usługi (80%).
2. Doświadczenie zawodowe (20%).

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, w terminie do 20.06.2017 r. do godziny 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, z dopiskiem na  kopercie „Oferta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ” (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Monika Moncport,  tel. 091 311 95 10, wew. 41;  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach.
 

Pin It

Bądź na bieżąco