Światowa Organizacja Zdrowia powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia.
W związku z tym wizja „Zdrowie dla wszystkich” była naszym naczelnym drogowskazem przez ponad 70 lat. Jest ona również impulsem dla dążeń całej organizacji wspierających kraje w wysiłkach ku stworzeniu powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC).


W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich.
Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela.
Organizacja utrzymuje zorientowanie na powszechną opiekę zdrowotną poprzez serię wydarzeń zaplanowanych na 2018 r. Pierwszym z nich jest Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia, będący okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.

Rola powszechnej opieki zdrowotnej
Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną, inwestują de facto w kapitał ludzki. W ostatnich dziesięcioleciach powszechna opieka zdrowotna zyskała status kluczowej strategii służącej osiągnięciu celów rozwojowych, zarówno tych około zdrowotnych, jak i tych rozumianych w szerszym kontekście. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowa obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.


Wpływ Światowego Dnia Zdrowia
Niektóre kraje już poczyniły znaczące postępy w osiągnięciu powszechnej opieki zdrowotnej. Jednak dla połowy światowej populacji dostęp do koniecznej opieki zdrowotnej jest wciąż niemożliwy. Jeśli kraje chcą osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, kolejny miliard ludzi musi znaleźć się w zasięgu powszechnej opieki zdrowotnej do 2023 r.
Celem Światowego Dnia Zdrowia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu. Światowa Organizacja Zdrowia wraz z partnerami podzieli się przykładowymi sposobami osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej poprzez serię wydarzeń i debat.
Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”. W 2018 roku naszym celem jest inspirować, motywować i doradzać podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece zdrowotnej.

  •  Inspirowanie – podkreślając wpływ decydentów politycznych na transformację ogólnonarodowego stanu zdrowia; uświadamiając, że jest to proces zaangażowany i ambitny; zapraszając do uczestnictwa w procesie zmian.
  •  Motywowanie – dzieląc się przykładami z krajów, które już zbliżają się do osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej; zachęcając innych do znalezienia własnej ścieżki do osiągnięcia celu.
  •  Doradzanie – zapewniając narzędzia do zorganizowanego dialogu politycznego na temat poprawy powszechności opieki zdrowotnej w danym kraju lub wspierając takie wysiłki w innych krajach (poprzez np. rozszerzenie dostępności opieki, poprawę jakości świadczonych usług medycznych, zredukowanie konieczności odpłatności z własnej kieszeni).

Głównym hasztagiem wykorzystywanym do oznaczania postów jest #ZdrowieDlaKażdego (ang. #HealthForAll), jednak należy zwrócić uwagę także na posty ze znacznikiem
#ŚwiatowyDzieńZdrowia (ang. #WorldHealthDay).
Udostępniaj nasze posty w swojej grupie znajomych, dziel się własnymi materiałami i dołącz do dyskusji nad kwestiami związanymi z kampanią.

 

Więcej informacji w załączeniu.

Pin It

Bądź na bieżąco