strategia rozwoju plakat

Zamieszczamy informację nt. konsultacji społecznych opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim dokumentu pn. „Zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim”. W załączeniu znajduje się plakat dotyczący konsultacji.

Pin It

Bądź na bieżąco