kieruj podatki do gminy w ktorej mieszkasz

Twoje podatki wrócą do ciebie - Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PlT, trafiają w około 40 procentach do budżetu gminy, w której podatnik mieszka. Te pieniądze przeznaczane są na zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz na kształtowanie naszego otoczenia i finansowanie usług. Warto płacić podatkiw tej gminie, w której się mieszka! Podajemy link do druku ZAP-3:


Link do druku ZAP-3 >>