plakat granty soleckie

Do 28 lutego 2018 roku, przyjmowane są  zgłoszenia do udziału w  konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie” edycja 2018.
Ważne jest, aby nadsyłane zgłoszenia stanowiły aktualny wzór zgłoszenia, który stanowi  załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Grany sołeckie 2018. Zgłoszenia nadsyłane na nieaktualnym wzorze zgłoszenia z roku 2017, będą odrzucone.
Aktualny wzór zgłoszenia można pobrać ze strony  http://www.grantysoleckie.wzp.pl 
Znajduje się on także w załączeniu (niżej).