herb gminy kołbaskowo

ŻŁOBEK

24 maja 2017 r. rozpoczyna się nabór uzupełniający do Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu.

Rodzice, składają wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy Urzędu. Wnioski składa się w terminie od 25 maja do 2 czerwca 2017.
Rekrutacji podlegają dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) w dniu 1 września roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończyły, co najmniej 20 tygodni życia,
2) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kołbaskowo,
3) mają Rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym.
W przypadku liczby wniosków przewyższających ilość dostępnych miejsc dyrektor w uzgodnieniu z Wójtem Gminy ustali kryteria przyjęć.

 

PRZEDSZKOLE

24 maja 2017 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca dla dzieci 3 i 4 - letnich do przedszkola publicznego w Przecławiu.

Wniosek wypełnia się poprzez stronę naboru http://nabor.pcss.pl/kolbaskowo/. Wydrukowany, podpisany wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór trwa do 2 czerwca 2017 r.