Sołtys Warzymic zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w diu 17.05.2017 (środa) o godzinie 17:00, w gimnazjum w Przecławiu.  Termin II zebrania wiejskiego: 17/05/2017 godz. 17:15

Porządek zebrania:
- przywitanie,
- powołanie protokolanta,
- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i wydatkowania środków pieniężnych w sołectwie na cele kulturalne,
- sprawy różne,
- wnioski,
- zamknięcie zebrania.

Pin It

Bądź na bieżąco