Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Szczegóły dotyczące tego kiedy zezwolenie na wycinkę drzew nie jest wymagane, można znaleźć w załączonym dokumencie.
Aktualizacja - dołączono jeden załącznik.