Wójt Gminy Kołbaskowo oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będargowie w imieniu całej społeczności szkolnej zapraszają na uroczystość nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej w Będargowie, która odbędzie się 21 października 2016 roku.


Program uroczystości:
- Godzina 11.00 Msza Święta i poświęcenie Sztandaru Szkoły w Kościele Parafialnym w Będargowie
- Godzina 12.00 Uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Będargowie - sala gimnastyczna szkoły

 

honorowy patronat prezydenta rzeczypospolitej nad uroczystoscią nadania imienia Szkole Podstawowej w Będargowie