W związku z licznymi kontrowersjami, które wywołała informacja wystosowana do właścicieli ogródków działkowych w Przecławiu przez Urząd Gminy Kołbaskowo informuję, że to właściciel nieruchomości oświadcza, czy jego działka wykorzystywana jest do celów rekreacyjno-wypoczynkowych i czy powstają na niej odpady komunalne.
W informacji, którą otrzymali właściciele ogródków działkowych podaliśmy do jakiej kategorii nieruchomości możemy zaliczyć działki w Przecławiu i jakie funkcje mogą one, a nie muszą pełnić.
W związku z tym, o faktycznym wykorzystywaniu działek decydują właściciele danej działki. Deklaracja jest oświadczeniem woli jej użytkownika.

Pin It

Bądź na bieżąco