Od roku 2011 gmina prowadzi akcję informacyjną pn. „Płać podatki tam gdzie mieszkasz”, w której zachęcamy mieszkańców gminy niezameldowanych, a mieszkających na terenie naszej  gminy do wskazania faktycznego miejsca  pobytu w Urzędzie Skarbowym, poprzez wypełnienie formularza ZAP-3. Jest to o tyle ważne, że pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, trafiają w około 40 procentach do budżetu gminy, w której podatnik mieszka.  Wpływy te, są istotnym składnikiem gminnych dochodów, w dużej mierze to dzięki tym środkom możemy sfinansować szereg ważnych inwestycji i usług, z których na co dzień korzystają mieszkańcy. Wielkość udziału gmin we wpływach uzyskanych przez budżet państwa z podatku PIT w 2016 r. wyniesie 37,79% – dla gminy Kołbaskowo prognozowany udział to 13 807 543,00  zł.  Warto wskazać, że w roku 2014 kwota ta wyniosła 11 126 313,00 zł., a w 2015 13 266 671 zł. W przeciągu 2 lat odnotowaliśmy wzrost o ponad 2,6 mln. złotych. Dziękujemy mieszkańcom za podejmowanie świadomej decyzji podatkowej.
Tym razem chcielibyśmy zachęcić do meldowania się w gminie Kołbaskowo. Obecnie zameldowanych jest 11500 osób. Osoba, która zamelduje się na pobyt stały jako 12 000 otrzyma markowy rower. Wybór nagrody nie jest przypadkowy, padł na rower, gdyż od kilku lat systematycznie promujemy aktywny tryb życia oraz walory przyrodnicze naszej gminy. Inwestujemy również w rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, dzięki którym zwiedzanie gminy jest nie tylko przyjemne ale i bezpieczne.
Do meldunku zachęcamy zarówno nowych mieszkańców jak i tych, którzy już mieszkają na terenie gminy, a nie dopełnili jeszcze formalności urzędowych.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu  „Zostań 12 tyś. mieszkańcem gminy Kołbaskowo- zamelduj się !”

Pin It

Bądź na bieżąco