Kołbaskowo, dnia: 31.08.2015 r.
GK.7234.31.2015.MKO G Ł O S Z E N I E


informacjaGmina Kołbaskowo ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż brukowca z kamienia polnego z rozbiórki nawierzchni drogi w m. Warnik.

Szacowana ilość brukowca – 121,25 tony

Cena wywoławcza brutto – 12.913,12 zł

Ofert w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo, w terminie do dnia 25 września 2015 roku, godz. 1200, w zamkniętych kopertach opisanych „Zakup brukowca z kamienia polnego”.
Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Pin It
Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf

Bądź na bieżąco