Kołbaskowo, dnia: 26.08.2015 r.


informacjaO G Ł O S Z E N I E    Urząd Gminy Kołbaskowo informuje, że od dnia 7 września 2015 roku, w związku z planowanymi robotami drogowymi na drodze gminnej nr 195011Z w m. Przecław wystąpią znaczne utrudnienia dla ruchu pojazdów i pieszych.
W związku z powyższym prosimy o zwracanie uwagi na zmianę organizacji ruchu wprowadzaną w związku z prowadzonymi robotami.
Jednocześnie informujemy, że utrudnienia mogą potrwać do trzech miesięcy.