W dniu 14 maja 2015 r. przedstawiciele gmin Kołbaskowo, Dobra i Police zawarli z prezydentem  miasta Szczecina porozumienie określające zasady przystąpienia do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE (SPR) w  części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”. Z ramienia Gminy Kołbaskowo porozumienie zostało podpisane przez Sekretarza Gminy - Janusza Kwidzińskiego.

Co zyskają Beneficjenci programu (rodziny posiadające więcej niż jedno dziecko) z gmin, które zdecydowały się na podpisanie Porozumienia?
1. Ulgi w lokalnym transporcie zbiorowym dla dzieci i rodziców;
2. Ulgi w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz miejskich instytucjach kultury (np. Filharmonii Szczecińskiej, Teatrze Współczesnym, Teatrze Lalek „Pleciuga”, Muzeum Techniki i Komunikacji, na basenach - np. MOSRiR, Szkoła „Błękitna”, „Arkonka” );
3. Ulgi, zniżki i oferty bezpłatne sektora prywatnego, którzy zawarli  z Gminą Miasto Szczecin porozumienia o współpracy przy realizacji Programu - z zakresu zdrowia, transportu, kultury i rozrywki, urody, edukacji, gastronomii, sportu, turystyki, wypoczynku i innych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że podpisanie porozumienia ramowego o przystąpieniu Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do programu SPR stanowi pierwszy etap wdrożenia Karty na obszarze metropolitalnym. Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumień pomiędzy gminami a instytucjami miejskimi o współpracy przy realizacji programu. Gminy, zgodnie z porozumieniem,  mają 6 miesięcy na sfinalizowanie formalności.

O terminie składania wniosków o przyznanie Karty każda z gmin indywidualnie poinformuje swoich mieszkańców.

(fot. www.mierzyn24.pl)

 

Pin It

Bądź na bieżąco