Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza mieszkańców do udziału w Konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną w Gminie Kołbaskowo. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 marca 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową 28 marca 2015 r. W załączeniu Regulamin wraz z kartą zgłoszenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w NIedzielę Palmową 29 marca 2015 r. w kościele pw. Św. Trójcy w Kołbaskowie. Przewidziane atrakcyjne nagrody.