W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, udostępniamy elektroniczną wersję ulotki informacyjnej przesłanej przez Departament Spraw Obywatelskich MSW za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urządu WOjewódzkiego, dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

Od marca 2015 roku MSW rozpocznie wydawanie dowodów osobistych według nowego wzoru. W dalszym ciągu będzie to karta wykonana z tego samego materiału i o takich samych wymiarach, jak dotychczas wydawany dowód osobisty. Zmieni się natomiast wygląd graficzny, zakres danych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Dokumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją ważność do daty wskazanej na dokumencie.

W nowych dowodach osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, w odróżnieniu od dotychczas wydawanych dokumentów, nie będzie informacji dotyczących adresu zameldowania, wzrostu i koloru oczu. Zrezygnowano również z umieszczania na dokumencie podpisu posiadacza. Pojawi się natomiast nowe pole - obywatelstwo.

W załączeniu pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ulotka dotycząca nowych zabezpieczeń.

Pin It

Bądź na bieżąco