11 lutego 2015 r.  w Szkole Podstawowej w Będargowie odbył się IV finał Międzygminnego Konkursu Ortograficznego „W labiryncie ortografii”, którego organizatorem były polonistki – Beata Wojewoda i Małgorzata Osiewicz-Warlikowska. Konkurs  skierowany był do uczniów klas IV-VI a jego honorowym patronem (jak co roku) została pani Małgorzata Schwarz – Wójt Gminy Kołbaskowo.
Celem głównym tego spotkania było podniesienie poziomu umiejętności ortograficznych, wykorzystywanie zasad ortograficznych w praktyce, bogacenie słownictwa, zdrowa rywalizacja rówieśników, no a przede wszystkim integracja uczniów szkół podstawowych z terenu gmin Kołbaskowo i Dobra Szczecińska (rywalizowało między sobą 6 placówek). Finał był poprzedzony dwoma szkolnymi etapami – najpierw odbył się etap klasowy, potem etap szkolny, który wyłonił po jednym najlepszym zawodniku w kategorii klas IV, V, VI.
Do finału zakwalifikowało się 18 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół z: Bezrzecza, Mierzyna, Dołuj, Kołbaskowa, Przecławia i Będargowa. Punktualnie o godz. 10.00 nastąpiło uroczyste powitanie uczniów i ich opiekunów. Kolejno odbyło się sprawdzenie listy obecności, przypomnienie zasad konkursu, powołanie jury i rozdanie czystych kartek. Następnie pani Warlikowska odczytała dyktando – po napisaniu którego, dzieci miały czas na relaks i poczęstunek. Po sprawdzeniu wszystkich dyktand przez jurorki oczekiwano z dużym napięciem na spotkanie podsumowujące.
Na uroczyste wręczenie nagród przybyła pani Kamila Wyrębska-Krzywdzińska – inspektor ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń w Urzędzie Gminy Kołbaskowo i wręczyła w imieniu pani Wójt - Małgorzaty Schwarz atrakcyjne nagrody dla zwycięzców, natomiast dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia.

Nazwiska zwycięzców:

klasa IV:
I miejsce – Bogucka Diana (SP Bezrzecze)
II miejsce – Kuligowski Szymon (SP Mierzyn)
III miejsce – Chrustowska Weronika (SP Będargowo)

Klasa V:
I miejsce – Jakubowska Patrycja (SP Bezrzecze)
II miejsce – Piątkowska Julia (SP  Mierzyn)
III miejsce – Cieślik Tomasz (SP Przecław)

Klasa VI:
I miejsce – Smejlis Zuzanna (SP Dołuje)
II miejsce – Knapik Aleksandra (ZPO Kołbaskowo)
III miejsce – Pilecka Aleksandra (SP Mierzyn)

Już za rok zapraszamy ponownie do naszej szkoły!

Beata Wojewoda

Pin It

Bądź na bieżąco