informacja

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Wojewoda Zachodniopomorski wydał zalecenia w celu zintegrowania i zintensyfikowania działań organów samorządu terytorialnego na rzecz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa dla przebywających w gminie Kołbaskowo turystów oraz jej mieszkańców,  a szczególnie dzieci i młodzieży uczestniczących  w organizowanych formach zimowego wypoczynku, jak również pozostających  w swoich miejscach zamieszkania.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem