OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO

z dnia  2 października 2014 r.


Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami)  w związku z uchwałą Nr XXIII/293/2012  Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 727) w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów, zmienioną uchwałą Nr XXXV/436/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1331) podaję do wiadomości publicznej  informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

NUMER OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  1.  

Kamieniec, Kamionki, Kołbaskowo, Kurów, Moczyły, Pargowo, Rosówek, Siadło Dolne, Siadło Górne, Ustowo

Urząd Gminy

Kołbaskowo 106

72-001 Kołbaskowo

tel. 91/311-95-53

  1.  

Barnisław, Będargowo, Bobolin, Karwowo, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Smolęcin, Stobno, Warnik

Szkoła Podstawowa

Będargowo 1

72-005 Przecław

tel. 91/311-74-52

  1.  

Przecław od numeru 1 do numeru 48A i ulice: Aleja Kasztanowa, Klonowa, Lipowa oraz miejscowość Smętowice

Szkoła Podstawowa

Przecław 27A

72-005 Przecław

tel. 91/311-76-08

  1.  

Przecław od numeru 49 do końca

Szkoła Podstawowa

Przecław 27A

72-005 Przecław

tel. 91/311-73-76

  1.  

Warzymice od numeru 1 do numeru 70 oraz ulice: Rubinowa, Słoneczna, Oliwkowa, Szafirowa, Turkusowa, Wrzosowa, Złota, Tęczowe Ogrody, Dębowa, Irysowa, Pod Zodiakiem, Zaciszna

Publiczne Gimnazjum

Przecław 27C

72-005 Przecław

tel. 91/48-19-432

6.

Warzymice od numeru 71 do końca

i ulica Brzeziny

Publiczne Gimnazjum

Przecław 27C

72-005 Przecław

tel. 91/48-19-431

 

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 4, 5 i 6 w Przecławiu dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone są wszystkie obwodowe komisje wyborcze.

                                                                                       
                                                                                        

Wójt Gminy

Małgorzata Schwarz

 

UWAGA!  Wszystkie lokale wyborcze czynne będą w dniu głosowania - 16 listopada 2014 r. w godzinach od   7:00 do 21:00.

Pin It

Bądź na bieżąco