Uchwały nr XXXVI/446/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami (poniżej).

Pin It

Bądź na bieżąco