Informujemy, że zaczął się nabór do klasy I i grupy „O” Szkoły Podstawowej w Będargowie. Zapisów dokonują osobiście rodzice, składając w sekretariacie szkoły „Kartę zgłoszenia” dziecka. Termin składania Kart – do 18 kwietnia 2014r. Potrzebne dokumenty można otrzymać w sekretariacie szkoły. 

 

Zapisy do grupy „O”
1. Do grupy „O” przyjmowane są dzieci urodzone w 2009 r. i w II połowie 2008 r. (1 lipca- 31 grudnia) i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
3. Zapisów dokonują osobiście rodzice ( prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego i wypełnionej „Karty zgłoszenia” dziecka.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek  poinformowania szkoły rejonowej (znajdującej się w miejscu zamieszkania) o zapisaniu/przeniesieniu dziecka do innej szkoły.
5. Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte do szkoły, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to utworzenia dodatkowego oddziału.

Zapisy do klasy pierwszej
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2007 r. oraz dzieci urodzone w I połowie 2008 r. (1 stycznia- 30 czerwca), którym nie odroczono obowiązku szkolnego, a także na wniosek rodziców dzieci urodzonych w II połowie 2008 r.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
3. Zapisów dokonują osobiście rodzice ( prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego i wypełnionej „Karty zgłoszenia” dziecka.
4. Zapisów do szkoły muszą dokonać także rodzice dzieci z grupy „O”. Nie ma możliwości przechodzenia całej grupy do klasy pierwszej.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek  poinformowania szkoły rejonowej (znajdującej się w miejscu zamieszkania) o zapisaniu/przeniesieniu dziecka do innej szkoły.
6.  Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte do szkoły, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to utworzenia dodatkowego oddziału.
 

Pin It

Bądź na bieżąco