Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzanie warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży pn.  „ZDROWO JEM-ZDROWO ŻYJĘ” realizowanych w ramach projektu pn. „Akcja Zdrowa Populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo Jem – zdrowo żyję  oraz imprezy promocyjna produktów lokalnych” dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Informuję, że w wyniku konkursu ofert  w terminie wpłynęły dwie oferty, z których wybrana została firma Poradnia Żywieniowa VITEA al. Wojska Polskiego 72, 72-005 Szczecin, która zaproponowała niższą cenę i ciekawszy program warsztatów.

Pani Annie Grzechowiak dziękujemy za złożenie oferty.

W załączeniu szczegółowe zestawienie wyników.

Pin It

Bądź na bieżąco