informacjaW dniach 13-17,  21-23  i 28-30 marca b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo, odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.


 

L.p

Miejscowość

Wielkość kontenerów i miejsce podstawienia

Podstawienie kontenerów

Odbiór kontenerów

1.

Przecław

- osiedle Zielone Pole – okolice bloku nr 99, 12m3 + 12m3 + 12m3

- za blokiem 32-38, przy pojemnikach do selekt. zbiórki 12m3

- teren zielony za sklepem Kukułka, 10m3

- między blokami 14-15, 7m3

- przy bloku nr 27, 7m3

- przy basenie przeciwpożarowym 10 m3

 

 

 

13.03.2014 r. do godz. 16.00

 

 

 

18.03.2014 r. od godz. 8.00

Warzymice

- os. Różane (parking na końcu osiedla- miejsce dla niepełnosprawnych) 7m3

- os.Tęczowe ogrody, przy wjeździe I wiata, 7m3

- os. Tęczowe, przy wiacie śmietnikowej, 7m3

- os.Tęczowe Zakąty – przy pierwszej wiacie śmietnikowej, 7m3.

- os. Kresy I – między przepompownią, a trafostacją, 7m3

-os. Bursztynowe –przy wiacie śmietnikowej, 7m3

- przy placu zabaw 12m3

Będargowo

- przy placu zabaw 12m3

- przy posesji nr 20, 12m3

13.03.2014 r. do godz. 16.00

17.03.2014 r. od godz. 8.00

Karwowo

- przy placu zabaw 7m3

2.

Pargowo

- przy przystanku 10m3


 


 

21.03.2014 r. do godz. 16.00


 

 


 


 

24.03.2014 r. od godz. 8.00

Kamienic

- przy placu zabaw 12m3

- przy boisku 12m3

Moczyły

- za placem zabaw 10m3

Rosówek

- okolice placu zabaw 7m3

Kołbaskowo

- przy posesji nr 101 (IPZ), 10m3

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki – szkoła 10m3

- okolice sklepu Baumat nr13, 10m3

Siadło Górne

- przy parku 12m3

- przy przystanku 10m3 + 7m3

Sidło Dolne

- przy przepompowni ścieków 10m3

Kurów

- za przystankiem, przy pojemnikach do selekt. zbiórki 12m3

- przy przepompowni ścieków 10m3 (przy nr 58)

Ustowo

- przy placu zabaw 10m3

- przy pojemniku do selekt. zbiórki 12m3

3.

Smolęcin

- przy straży pożarnej (świetlicy) 12m3


 


 

28.03.2014r. do godz. 16.00

 


 


 

31.03.2014 od godz. 8.00

Barnisław

- przy świetlicy 10m3

- przy blokach 12m3

- przy boisku 12m3

- przy posesji 23, 12m3

Bobolin

- przy pojemnikach do selekt. zbiórki 12m3

Warnik

- przy placu zabaw 12m3

Małe Stobno

- przy przystanku 7m3

Stobno

- okolice posesji nr 95, 12m3 + 12m3

- przy posesji nr 11, 12 m3

Przylep

- przy placu zabaw 12m3

Ostoja

- przy boisku 12m3

- przy posesji nr 13, 7m3

Rajkowo

- przy placu zabaw 12m3

 

Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !!!Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

Pin It

Bądź na bieżąco