Kołbaskowo, 20.02.2014 r.ZAPYTANIE OFERTOWE
 


Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z dorosłymi, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, którenie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.  


1. Zamawiający

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo
NIP 851-29-08-333, REGON 811-685-450
tel. 918849041, fax. 913119510 wew. 22
 www.kolbaskowo.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie 10 trzygodzinnych warsztatów dietetycznych z dorosłymi. Warsztaty odbędą się odpowiednio w świetlicach w:
Kołbaskowie 87 , 72-001 Kołbaskowo – 1 spotkanie 3h,
Siadle Górnym 6a, 72-001 Kołbaskowsko – 1 spotkanie 3h,
Kurowie 39, 72-001 Kołbaskowsko – 1 spotkanie 3h,
Moczyłach 12 b, 72-001 Kołbaskowo – 1 spotkanie 3h,
Przecławiu 3 f, 72-005 Przecław – 1 spotkanie 3h,
Będargowie 1 b, 72-005 Przecław – 1 spotkanie 3h,
Bobolinie 4, 72-001 Kołbaskowo – 1 spotkanie 3 h,
Kamieńcu 21, 72-001 Kołbaskowo – 1 spotkanie 3h,
Ostoi 10, 72-005 Przecław – 1 spotkanie 3 h,
Stobnie 28 a, 72-002 Dołuje- 1 spotkanie 3h.

Zajęcia będą realizowane dla 10 grup w okresie od marca do czerwca 2014 r. (liczebność grup  15-20 osób). Wszystkie zajęcia w wymiarze łącznym 30 h powinny być przeprowadzone w formie warsztatów i ćwiczeń praktycznych. Zajęcia będą odbywały się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 16.00 do 20.00 lub w soboty w godzinach od 11.00 do 14.00. Terminy spotkań ustalane będą z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.


Beneficjentami zajęć będą osoby dorosłe, które mają ukończone 18 lat.
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę osobiście. Zamawiający planuje zatrudnić jednego trenera.
Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w oparciu o opracowany osobiście ramowy program nauczania.
Wykonawca powinien posiadać sprzęt potrzebny do przeprowadzenia analizy masy i składu ciała uczestników.

 

Szczegóły, wymagane dokumenty i kryteria - w załączonym dokumencie.

Pin It
Załączniki:
Download this file (dietetyk dorośli.pdf)dietetyk dorośli.pdf

Bądź na bieżąco