Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2014 roku. Poniżej szczegółowe informacje oraz wzór oferty.

Pin It

Bądź na bieżąco