W dniach 13-16 GRUDNIA b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 4-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

 

Miejscowość Wielkość kontenerów i miejsce podstawienia Podstawienie kontenera Odbiór kontenera
Przecław - osiedle Zielone Pole – okolice bloku nr 99, 12m3 +  12m3 + 12m3

- za blokiem 32-38, przy pojemnikach do selektywnej zbiórki, 12m3

- teren zielony za sklepem Kukułka, 10m3

- przy bloku nr 27, 9m3

- przy basenie przeciwpożarowym 10 m3
13.12.2013 r. do godz. 16.00 16.12.2013 do godz. 18.00
Warzymice - os. Różane (parking na końcu osiedla- miejsce dla niepełnosprawnych) 7m3

- os. Tęczowe ogrody, przy wjeździe I wiata, 7m3

- os. Tęczowe, przy wiacie śmietnikowej, 7m3

- os. Tęczowe Zakąty  – przy pierwszej wiacie śmietnikowej, 7m3.

- os. Kresy I – między przepompownią, a     trafostacją, 7m3

-os. Bursztynowe –przy wiacie śmietnikowej, 7m3

-os. Brzeziny II – obok klatki nr 15-16,  7m3

 

Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !!!
Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

Pin It

Bądź na bieżąco