Kołbaskowo, 04.11.2013r.


Wójt Gminy Kołbaskowo przypomina o obowiązku przestrzegania postanowień „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo” ustanowiony  UCHWAŁĄ NR XXIII/298/2012 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 28 grudnia 2012 roku.


Na obszarze Gminy Kołbaskowo zebrane przez właścicieli nieruchomości odpady komunalne odbierane są przez przedsiębiorcę - operatora świadczącego usługi w tym zakresie. W myśl  §3 pkt.10 w/w Regulaminu obowiązkiem właściciela nieruchomości jest, aby odbierane odpady wystawić przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić przy wejściu od strony ulicy w terminie określonym harmonogramem przez przedsiębiorcę-operatora.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że odbierane odpady znajdują się w miejscach uniemożliwiających ich odbiór przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W przypadku dalszego braku przestrzegania postanowień uchwalonego Regulaminu odpady nie będą odbierane.

Pin It

Bądź na bieżąco