zmiana organizacji ruchu

W związku z realizacją Inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13”, z dniem 24.05.2021 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – w trakcie prac przejazd ul. Kasztanową za oczyszczalnią ścieków będzie zamknięty. Planowany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu do grudnia 2022 r.

Zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie do dnia 5 czerwca 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujące w tej sprawie zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 22 marca 2021 r.

drewno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o możliwości otrzymania nieodpłatnego DREWNA OPAŁOWEGO.
Transport, załadunek i rozładunek - we własnym zakresie. Pomoc kierowana jest dla mieszkańców naszej gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Szczegóły i zapisy pod numerem telefonu: 798 937 485

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie oraz konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Będargowie. Szczegóły w załączonych ogłoszeniach.

Bądź na bieżąco