OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 687 j.t.), art. 36 a ust. 1 i ust. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.),

ZAWIADAMIAM

że na wniosek Zarządu Powiatu, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 39027Z Szczecin-Siadło Górne na terenie działek nr ewid.:

  • 110, 81, 82, 121, 70/1, 43/2 – obręb Ustowo, gm. Kołbaskowo
  • 50, 48/3, 48/5,  49, 47/13, 45/1, 47/39, 47/80, 51 - obręb Kurów, gm. Kołbaskowo
  • 123/3, 118, 116/7, 115/2, 115/12, 115/14, 115/15, 117, 78, 31, 33/29, 80, 34, 33/42, 36/4, 36/6, 18, 8 - obręb Siadło Dolne, gm. Kołbaskowo
  • 90, 49/6, 100, 91, 44/3 - obręb Siadło Górne, gm. Kołbaskowo
  • 40/1, 13/1 - Przecław

 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z aktami sprawy, oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w Policach – pok. 224, II piętro, w każdy poniedziałek w godz. od 7.30 do 16.00 i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30 (tel. 91 43 28 108).

Pin It

Bądź na bieżąco