spis-powszechny-grafika


Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz zapewnienie ochrony przekazywanym przez respondentów danym spisowym, Gminne Biuro Spisowe
w Kołbaskowie apeluje o  zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:
- jest możliwość sprawdzenia rachmistrza spisowego  za pośrednictwem infolinii bądź aplikacji https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ;
- rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach;
- każdy rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający: imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych;
- jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonił do respondentów w tej sprawie;
- rachmistrz spisowy nie pyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty  w domu, numer konta, PIN do karty, czy dane do logowania do bankowości internetowej.

    
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent niezwłocznie należy zgłaszać na infolinię spisową  lub do Gminnego Biura Spisowego  w Kołbaskowie (tel. 91 884-90-23).

Obecnie realizujemy bardzo ważną fazę prac spisowych, której uczestnikami są zarówno respondenci jak i rachmistrzowie spisowi. Prace tego etapu potrwają do
30 września 2021 r.

Pin It

Bądź na bieżąco