Starostwo Powiatowe w Policach informuje, że od 1 czerwca uruchomiło wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu.


Przyjmowanie klientów Wydziału Komunikacji i Transportu odbywa się w kolejności przybycia do urzędu, wyjątek stanowią:
- osoby, które zostały we wcześniejszym okresie umówione na termin wizyty w miesiącu czerwcu 2021 r.
- osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, które do dedykowanego im okienka dla przedsiębiorców muszą, tak jak funkcjonowało to do tej pory, umówić telefonicznie termin wizyty pod numerem  tel. 91 43 28 101.