Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3, zarówno do aktywnych zawodowo (przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).

Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie12 miesięcy.

Nabór prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej w dniach

od 28 września 2020 r. od godz. 8:00 do 30 września 2020 r. do godz. 15:30

Nabór formularzy w ramach projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”  odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie internetowej, dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl

UWAGA: DOKUMENTY ZŁOŻONE POZA TERMINEM OKREŚLONYM W DANYM NABORZE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Harmonogram rekrutacji, zasady naboru oraz link do elektronicznego naboru są dostępne tutaj >>

Pin It

Bądź na bieżąco