spis rolny

Przypominamy o rozpoczęciu Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Badanie statystyczne jest przeprowadzane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek ten wynika z przepisów Unii Europejskiej.

Spis będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.spisrolny.gov.pl, wywiadu telefonicznego, rachmistrz spisowy odwiedzi także to gospodarstwo rolne, którego właściciel nie spisał się samodzielnie.
Rolnicy z terenu Gminy Kołbaskowa, którzy chcieliby spisać się samodzielnie będą mogli również zrobić to w Urzędzie Gminy Kołbaskowo.
Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod numerem tel.: 91 311 94 56.

Na potrzeby spisu zostanie przygotowane specjalne stanowisku w budynku urzędu.

 

-------

4.06.2020

1 września rozpocznie się największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa - Powszechny Spis Rolny 2020
Udział w spisie będzie obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Więcej informacji o spisie tutaj https://spisrolny.gov.pl/.

 
Pin It

Bądź na bieżąco