4-maja

 

Informacja z gov.pl:

 

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku:

  • Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte. Obowiązuje limit osób: na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. W centrach nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).
  • Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.
  • Sklepy budowlane czynne w weekendy
  • Uchylany zostanie zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
  • Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Salony masażu nadal pozostają zamknięte.
  • Przedszkola i żłobki otwarte: od środy 6 maja organy prowadzące placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
  • Rząd otwiera także boiska, szczegółowe informacje tutaj >>


Rząd przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

- zachowanie 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej

- zasłanianie nos i usta w miejscach publicznych (zobacz też informacje niżej)

- pracy i nauki zdalnej o ile jest to możliwe

- przestrzegania zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)

- kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Zakrywać usta i nos muszą co do zasady wszyscy, ustawodawca wprowadził jednak kilka wyjątków:
- dzieci do 4 lat,
- osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
- osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
- osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
- osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
- pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
- kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
- duchowni sprawujący obrzędy religijne,
- rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
- żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Pin It

Bądź na bieżąco