Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW” Kołbaskowo reprezentowane przez Roberta Szałka i Ryszarda Wierzbickiego w dniu 03.06.2013 r. podpisało porozumienia ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy” z siedzibą  w Dobrej. Zawiązując lokalne partnerstwo na rzecz działań aktywizującego pt. „Freestyle football” i „Tenis ziemny - sport nie tylko dla milionerów.” Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na w/w działania.

Zajęcia prowadzone będą przez instruktora SKF ZRYW Panią Dorotę Szargut na obiektach sportowych ZPO w Kołbaskowie. Zakończą się wspólnym ogniskiem dzieci i rodziców przy boisku sportowym w Kołbaskowie. Harmonogram w załączeniu. Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w zajęciach.

Zarząd

Wiceprezes  Ryszard Wierzbicki

Pin It

Bądź na bieżąco