I Forum Przedsiębiorców Gminy Kołbaskowo za nami

W dniu 14 marca 2013 r. w obiekcie wypoczynkowo-gastronomicznym „uŚnieżków” odbyło się I Forum Przedsiębiorców Gminy Kołbaskowo. Inicjatywa zorganizowania spotkania spotkała się z dobrym przyjęciem przez przedsiębiorców. W forum wzięło udział około 100 osób reprezentujących podmioty gospodarcze różnych branż. Forum zostało zorganizowane we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie.

O gminnych inwestycjach, pozyskaniu środków zewnętrznych na ich realizację, planowanych działaniach oraz Programie pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Kołbaskowo mówiła Wójt Gminy Kołbaskowo – Małgorzata Schwarz. W części merytorycznej spotkania, uczestnicy Forum mieli także okazję zapoznać się m.in. z ofertą i formami wsparcia lokalnych przedsiębiorców oferowanymi przez Północną Izbę Gospodarczą oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

W części dyskusyjnej, dominującym tematem podnoszonym przez przedsiębiorców był stan dróg znacząco wpływający na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Także w tej kwestii uczestnicy Forum otrzymali informacje o działaniach Gminy Kołbaskowo, która pomimo faktu, iż finansowanie dróg najpilniej wymagających remontu nie leży jej kompetencjach, podejmuje działania, także finansowe, zmierzające do poprawy jakości dróg powiatowych. Ostatnia część spotkania przeznaczona była na indywidualne rozmowy i wymianę doświadczeń.

GALERIA

Pin It

Bądź na bieżąco