W dniu 19 listopada 2012 r. w Restauracji „Dworski" w Przecławiu odbyło się I Forum Rolnicze rolników i wytwórców rolnych Gminy Kołbaskowo. Gości przywitali gospodarze, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Wierzbicki. Na prośbę Przewodniczącego spotkanie poprowadził znany szczeciński naukowiec, znawca tematyki rolnej, komentator radiowej audycji „Na Szczecińskiej Ziemi", współtwórca audycji „Kraj za miastem” - prof.US dr hab. Bogdan Matławski.

Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni rolnicy, którzy przy kawie i ciastkach mogli zadawać wszystkie nurtujące ich pytania zaproszonym gościom dr. Jaromirowi Palusińskiemu - zastępcy dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Czesławowi Kołodziejczykowi z Wydziału Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Krzysztofowi Fidoszowi - zastępcy dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Arkadiuszowi Misiurze - zastępcy dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie oraz Urszuli Dziedzic - dyrektor II Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej. Rolnicy uzyskali informację na temat odszkodowań za straty powstałe w uprawach rolnych w wyniku klęsk żywiołowych (susze, gradobicie itp.), szkody wyrządzonych przez zwierzęta łowne, trybu składania dokumentacji i drogi do odszkodowania, ubezpieczeń produktów rolnych oraz uzyskiwania kredytów na działalność rolniczą i zakup ziemi. Oddzielną tematyką był temat zakupu ziemi od ANR, sposób jej wyceny oraz warunki sprzedaży dotychczas dzierżawionej, sprzedaży ziemi po uwolnieniu rynku zbytu dla obcokrajowców, dopłat unijnych do produkcji rolnej, zwierzęcej czy sadowniczej. Wójt Gminy udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania rolników, które  dotyczyły między innymi będącego w opracowaniu studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo, melioracji, gospodarki śmieciami, budownictwa mieszkaniowego i szeregu innych tematów, nie zawsze związanych z rolnictwem.

Po wyczerpaniu wszystkich pytań i odpowiedzi prowadzący podkreślił, że cel forum został osiągnięty. Gospodarzom: pani Wójt i Przewodniczącemu gratulował pomysłu, odwagi, otwartości w dążeniu do rozwiązywania tematów trudnych wychodząc na przeciw potrzebom społeczeństwa. Podkreślił również, że jest to pierwsze takie forum w regionie. Obecni na sali pytający i odpowiadający byli zgodni, że takie spotkania są potrzebne. Przewodniczący kończąc spotkanie oznajmił, że wychodząc na przeciw potrzebom, wspólnie z panią Wójt Małgorzatą Schwarz są w trakcie przygotowywania I Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gminy Kołbaskowo. Wspólnie zapraszając na mały poczęstunek oświadczyli, że fora szkoleniowo-informacyjne będą odbywały się cyklicznie co roku.

GALERIA

Pin It

Bądź na bieżąco