I Międzynarodowy Kongres Systemu - Edukacja przez ruch

I Internationaler Kongress - Bildung durch Bewegung

XIII Ogólnopolski Kongres Systemu - Edukacja przez ruch

XIII Nationaler Kongress - Bildung durch Bewegung

Edukacja przez ruch.

Legendy w przestrzeni edukacyjnej dziecka.

Nutzung von Legenden für die ganzheitliche Erziehung und Entwicklung der Kinder.

Przecław k/Szczecina - 01.12.2012

Gryf - z szybkością orła i siłą lwa bronił skarbów przez wieki.

Wspominając legendarną postać ocalić można skarby ukryte w podaniach i legendach wielu narodów.

 

Pin It

Bądź na bieżąco