Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie zaprasza na V Festiwal Modelarski "Paprykarz 2015" o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który odbędzie się w dniach 3-4 październik 2015 r. w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 18 a.


Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak również z zagranicy. W czasie trwania Festiwalu zostanie rozegrany konkurs modelarski, w 3 kategoriach wiekowych (młodzik do lat 13, junior do lat 18 oraz senior powyżej 18 lat), wyodrębnione zostaną następujące klasy konkursowe: modele kartonowe, plastikowe i modele freestylowe. Poszczególne klasy zostaną podzielone na podgrupy.

Dodatkowo oprócz regulaminowych kategorii modelarskich odbędzie się :

- konkurs modeli plastikowych – pojazdy wojskowe skala 1/35 oraz  samoloty wojskowe skala 1/48 i 1/32,

- festiwal tematyczny dla modeli kartonowych pt.: „ Daleki Wschód 1938-45”

 

Konkurs modelarski ma na celu popularyzacje modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród dzieci i młodzieży jako jedną z form spędzania wolnego czasu. Kształtowanie zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej, wdrożenie do dokładności i systematyczności w pracy. Celem imprezy jest integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zza granicy oraz promocja Województwa Zachodniopomorskiego.