Niebieski Parasol – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
14-19 września 2015r.


Już po raz szósty odbędzie się ogólnopolska akcja Niebieski Parasol organizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych przy udziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
Inicjatywa polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych przez radców prawnych. W tym roku, świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych będzie odbywało się nie tylko w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz wyznaczonych kancelariach radców prawnych. Z pomocą lokalnych władz udzielanie porad prawnych będzie miało miejsce również w Urzędzie Miasta Szczecin, Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz Urzędzie Gminy w Kołbaskowie. W tym roku, po raz pierwszy inicjatywa Niebieski Parasol odbędzie się w Berlinie.


Do publicznej wiadomości zostały przekazane informacje o tegorocznej inicjatywie, miejscach i dacie udzielania porad prawnych, z wskazaniem specjalizacji prawnych, co z założenia ma ułatwić uzyskanie pomocy prawnej.


Mając na uwadze sukces zeszłorocznej akcji, w tym roku również spodziewamy się  szerokiego zainteresowania naszą inicjatywą – mówi Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Alicja Kujawa. Do powyższej sytuacji przyczyniają się inne przeprowadzane przez nas inicjatywy, takie jak na przykład: Z Radcą Prawnym Bezpieczniej, czy też autorski program OIRP w Szczecinie Lekcje Prawa w Szkołach Średnich polegający na tym, iż radcowie prawni i aplikanci prowadzą pro bono zajęcia w szczecińskich liceach, czy też reaktywowany w tym roku projekt dotyczący budowy Centrum Mediacji przy OIRP w Szczecinie. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w profil działalności OIRP w Szczecinie wpisała się współpraca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z Caritasem Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, która polega na świadczeniu stałej pomocy prawnej pro bono dla potrzebujących.

Opisane powyżej przedsięwzięcia mają na celu przede wszystkim wykształcenie potrzeby korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej radców prawnych na każdym etapie sprawy w myśl zasady Bądź Mądry przed Szkodą.

Akcja Niebieski Parasol skierowana jest do Każdego i ma na celu uświadomienie naszemu społeczeństwu, że korzystanie z usług prawnych radców prawnych niejednokrotnie może wpłynąć na sprawne rozwiązanie problemu i uniknięcie ewentualnie dalszych problemów prawnych. Często klienci przychodzą do radcy prawnego w sytuacji, gdy dany problem jest na tyle mocno zaawansowany, że jego rozwiązanie jest czasochłonne, a wystarczy już na samym początku zwyczajnie skonsultować się z radcą prawnym.

Znaczenie powyższej inicjatywy podkreśla fakt, iż objął ją honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a także dodatkowo uzyskano patronaty lokalnych władz: Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka, Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza, a ze strony mediów: TVP S.A. Oddział w Szczecinie oraz Kuriera Szczecińskiego.


r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie

Pin It

Bądź na bieżąco