informacjaGmina Kołbaskowo zaprasza dzieci w wieku 3-7 lat do udziału w wyborach  „Mała Miss i Mały Mister Gminy Kołbaskowo 2015 r.”
Finał konkursu odbędzie się 29 sierpnia 2015 r. o godz. 16:00 na Dożynkach Gminnych, na placu przy świetlicy w Kołbaskowie.


Aby wziąć udział w konkursie należy:
•    Dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową do Urzędu Gminy Kołbaskowo do pok. nr 18 lub pocztą na adres Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, z dopiskiem na kopercie Wybory Miss i Mistera, w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2015 r.
•    Zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w karcie zgłoszeniowej (regulamin i karta zgłoszenia jest dostępna w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl).

Uczestnicy zaprezentują się na scenie w strojach ludowych, a także wezmą udział w Konkursie Talentów.

Konkurs poprzedzony będzie spotkaniem organizacyjnym, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy w Kołbaskowie.
Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora oraz sponsorów.

Zdjęcia kandydatów oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.kolbaskowo.pl

Komisja przyznaje uczestnikom tytuły:

  • Małej Miss Gminy Kołbaskowo 2015
  • Małego Mistera Gminy Kołbaskowo 2015
  • I, II, Vice Miss Gminy Kołbaskowo 2015
  • I, II, Vice Mister Gminy Kołbaskowo 2015
  • Miss i Mister Foto
  • Miss I Mister Talentu
  • Miss i Mister Uśmiechu
  • Tytuł Miss i Mister Publiczności zostanie przyznany przez zgromadzoną publiczność.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

UWAGA: Konkurs zostanie odwołany w przypadku małej liczby zgłoszeń.