Jak zwykle na początku stycznia zapraszamy wszystkich na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Przecławiu w niedzielę 11 stycznia 2015 r. w godz. od 10.00 do 15.00.


Tegoroczna Orkiestra gra dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki seniorów.

Organizatorzy Finału odbywającego się w Szkole w Przecławiu oferują:

  • kawiarenkę z domowym ciastem,
  • chłopskie jadło i przetwory domowe,
  • żurek, grochówkę i pierogi,

oraz zapraszają na:

  • pokazy artystyczne w wykonaniu przedszkolaków i uczniów z placówek oświatowych gminy Kołbaskowo,
  • pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez przedstawiciela Straży Gminnej w Kołbaskowie,
  • pokazy sztuk walki i inne atrakcje