plakat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z uwagi na potrzebę zapewnienia  dzieciom opieki, którym z różnych powodów  nie mogą zapewnić  rodzice biologiczni  -  poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Jeżeli rozważasz bycie rodziną zastępczą, lub chcesz nią zostać, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
Zadzwoń: 91 42 40 700, wew 110, 113

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
Profil rodzica zastępczego:
Wiek: do 65 lat
Miejsce zamieszkania: powiat policki
Sytuacja prawna: niekarany
Stan zdrowia: dobry
Sytuacja finansowa: własne źródło dochodu
Warunki mieszkaniowe: miejsce do nauki i snu
Wykształcenie: niewymagane
Cechy przydatne: optymizm, cierpliwość
Warunek konieczny: chęć przyjęcia dziecka w potrzebie

Pin It

Bądź na bieżąco